Misija

Modernizacija i razvoj inovativnih usluga vodilje su svakodnevnog poslovanja, koje nam omogućavaju da uspješno odgovorimo tržišnim izazovima, te nastojimo kontinuirano širiti područje našeg poslovanja.

Misija “Duhnapromet” d.o.o je –tradicijom, uvođenjem novih znanja i tehnologija, kvalitetom pruženih usluga uz pomoć educiranog kadra, udovoljiti zahtjevima poslovnih partnera kako bi njihovi proizvodi bili dostupni u svakom trenutku, i u svakom maloprodajnom objektu-kiosku, na zadovoljstvo naših kupaca .

Pored vrhunskih materijalno tehničkih resursa, strateški lociranih objekata, veleprodaje i maloprodaje, potrebno je istaći da našu firmu prije svega čine ljudi. Kvalitetni ljudski resursi su ono što nas održava na liderskoj poziciji na tržištu.

Vizija

Duhanpromet kao moderna kompanija koja prati svjetske trendove, neprestano teži pružanju najboljeg svojim kupcima i partnerima. Naša vizija je da budemo sinonim za kompaniju koja stalno postavlja više standarde u oblasti trgovine i u oblasti odnosa sa kupcima i novim trendovima, u obuci svojih uposlenika u korak sa vremenima koja dolaze.